Urządzenie spełniało swoją rolę – jako WAP – przez ok. 2 lata. Po tym czasie niestety padło – gubił ustawienia. Hard Reset i ponowna konfiguracja pomogły tylko do